TEKNIK FÖR VATTENBESPARING

På Altered utvecklar vi produkter som är enkla och hållbara och som inte kompromissar med designen och där upplevelsen och funktionaliteten är minst lika bra som befintliga icke hållbara lösningar på marknaden.